• reprezentacja klienta w postępowaniach przez sądami administracyjnymi,
  • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń, koncesji,
  • odwoływanie się od decyzji administracyjnych,
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego.

stat4u