There are no translations available.

  • przygotowywanie umów o pracę,
  • opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin BHP, itp.,
  • pomoc prawna w sprawach o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
  • reprezentacja klienta przed sądami w sprawach związanych z prawem pracy,
  • reprezentacja pracodawcy w kontaktach ze związkami zawodowymi,
  • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy.

stat4u