• przygotowywanie pism procesowych, apelacji, kasacji, wniosków dowodowych,
  • obrona przed Sądem,
  • reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • reprezentacja skazanych w postępowaniach,
  • udział w procesie karnym w charakterze oskarżyciela,
  • kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa karnego.

stat4u