There are no translations available.

  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów,
  • windykacja należności,
  • reprezentacja przedsiębiorcy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • pomoc i asysta prawna w zakładaniu spółek,
  • przygotowywanie projektów uchwał organów spółki,
  • bieżąca, kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.

stat4u