• reprezentowanie powoda w procesie karnym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • obrona przed Sądem we wszystkich instancjach,
  • sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, itp.

stat4u