Niniejszy wariant wynagrodzenia stosowany przy realizacji jednorazowych zleceń dla Klientów, którzy nie są zainteresowani stałą pomocą prawną, bądź z uwagi na specyfikę sprawy i nasze doświadczenie, potrzebują doraźnego uzupełnienia posiadanej stałej obsługi prawnej.

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne - na niniejszych zasadach - ustalane jest przy każdej sprawie indywidualnie. Jego wysokość zależy od charakteru, zawiłości danej sprawy, ewentualnej wartości roszczenia i wynikającej z tego tytułu odpowiedzialności, przewidywanego nakładu pracy oraz terminu realizacji (itp.).

Ustalenie wynagrodzenia odbywa się w ramach trzech podstawowych modeli rozliczeń:

  • stawka godzinowa – wynagrodzenie ustalane jest stosownie do rzeczywistego nakładu pracy, według stawki za każdą godzinę pracy adwokata;
  • ryczałt – wynagrodzenie ustalane jest stosownie do przewidywanego nakładu pracy adwokata, i nie podlega modyfikacjom, bez względu na ostateczny rzeczywisty nakład pracy;
  • mieszany – wynagrodzenie składa się z dwóch elementów: wynagrodzenia wstępnego (znacznie niższego od wynagrodzenia w wariancie ryczałtowym) i procentowej premii za sukces (succcess fee), stosownie do skutecznie zrealizowanego celu powierzonej usługi (np. kwoty wypłaconego odszkodowania);

stat4u